Idem als bij detachering maar met dit verschil dat bij gebleken geschiktheid en na een vooraf vastgestelde inhuurperiode de human ict Professional bij u in dienst kan treden. Bij een deta-vast constructie worden vooraf de kosten voor overname bepaald.